NAŠE VODILO

Servis za vas

Filozofija podjetja

SERVIS ZA VAS – vodilo, ki ga živimo

Naš osrednji proizvod je zadovoljstvo kupcev. Pri tem stremimo za ciljem, da s čim večjo motivacijo in z uporabo najmodernejše tehnologije ustvarimo najboljše rezultate. Hitro in učinkovito izvajanje naročil je prav tako pomembno kot podpora pri implementaciji in izdelava ter neposredna in preprosta oskrba kupcev ogrevalne in sanitarne opreme ne posredno na gradbišču.

Od ideje do dostave

V središču naših prizadevanj je vedno korist kupcev; izhodišče razvoja praktičnih idej in konceptov za pragmatične in učinkovite rešitve predstavljata definicija problema in opis situacije. Iz našega podjetja nikoli ne odpravimo blaga, dela ali cevi, ki jih predhodno ne bi natančno preskusili in ocenili kot kakovostno prvovrstnih. Pri nas velja: »Kakovosti ne dosegamo s preskušanjem, ampak jo proizvajamo!«