MAINCOR

Misija & vizija

Cilji & vrednote

Močan kolektiv
Vrednost našega podjetja določajo naši sodelavci, začenši z vajenci, pa vse do vodstva podjetja. Jasen cilj je obstoj te udarne ekipe v konkurenci z mnogimi drugimi podjetji. Pri tem predstavljajo osnovo pošteni medčloveški odnosi in plačilo glede na uspešnost. Spodbujamo delovno okolje, v katerem bodo sodelavci imeli veselje do dela in v katerem jim bo omogočen pretok informacij, na podlagi česar bodo lahko jasno razumeli smisel in namen delovnih nalog. Uspešno sodelovanje je mogoče le v skupini, ki deluje v skladu z načelom »Vsi za enega, eden za vse«.

Servis za naše kupce in partnerje
Izpolnjevati želimo tržno naravnane želje naših kupcev. Pri tem je pomembno prepoznati njihove možnosti optimizacije in jim ponuditi čimbolj celotno rešitev. Naš slogan »Servis za vas« ni zgolj fraza, ampak ga želimo tudi živeti.

Kakovost je osnova
Kakovost je brezpogojno nujna. Cilj je strmenje za 100% kakovostjo. V kolikor pride do napake, je potrebno nemudoma odreagirati, rešiti problem in ga v prihodnosti izključiti. Kakovosti ne dosegamo s preskušanjem, ampak jo proizvajamo. Kvote napak minimiramo na podlagi sodelovanja med oddelki.

Uspešnost proizvaja uspeh
V mednarodni konkurenci je nujno, da svojim kupcem ponudimo izdelek, ki ga odlikuje zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Pri tem moramo ohraniti nivo uspešnosti, ki nam tudi v bodoče omogoča uveljavitev našega položaja v mednarodni konkurenci – zlasti v konkurenci z državami z nizkimi plačami – ter 100% zadovoljstvo kupcev.

Dobiček zagotavlja prihodnost
Za prihodnost podjetja je nujno potrebno profitno naravnano upravljanje. Dobiček je potrebno vlagati v podjetje in na ta način zagotoviti nadgradljivo bazo za bodočnost.

Napredne inovacije s pomočjo strokovnega znanja in izkušenj
V našem podjetju izvajamo izobraževanja in izpopolnjevanja ter izobražujemo lastne strokovnjake. Mladim nudimo priložnost, da sooblikujejo svojo prihodnost in sodelavcem ponujamo dodatno možnost obsežnih ukrepov nadaljnjega izobraževanja, da bi na ta način obvladovali aktualne in bodoče tržne zahteve. Hkrati pa na ta način ustvarjamo osnovo za nadaljnje inovacije.

Srednje velika družinska podjetja
Družinski šarm podjetja je v tem, da se vsi sodelavci počutijo kot samostojni in aktivni podjetniki znotraj podjetja, ki lahko razmišljajo s svojo glavo. To je bistveni sestavni del politike podjetja. Hitre odločitve in „odprto uho“ za sodelavce sooblikujejo odločitve poslovnega vodstva in omogočajo uspešno sožitje znotraj podjetja.

Aktivno in uspešno izven meja
Kot tržišče za nas ne pride v poštev le Nemčija, ampak si želimo tudi mednarodne aktivnosti. S svojimi uslugami in proizvodi želimo biti konkurenčni, ugodni in aktivni za naše kupce zlasti na področju Evropske unije. Druga prioriteta sta Bližnji in Srednji vzhod. Daljni vzhod, Severna Afrika ter Severna, Srednja in Južna Amerika tvorijo tretjo prioriteto. Priložnostno naravnane izjeme potrjujejo pravilo.

Čisto okolje
Ne želimo izpolnjevati zgolj predpisanih norm, ampak tudi optimirati proizvodne sisteme in porabo ter na ta način vestno ravnati z okoljskimi viri.