Ochrona kabli przemysłowych

Certyfikowane rury ochronne do kabli MAINCOR oferują Państwu bezpieczne i elastyczne prowadzenie kabli i chronią Państwa przewody przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed różnymi chemikaliami.

MAINCOR produkuje dla Państwa w najróżniejszych materiałach i jeżeli to wymagane, również w różnych jakościach. Wymagania dotyczące rur ochronnych do kabli Induflex są tak różne, jak klienci, którzy ich potrzebują. Dlatego też MAINCOR opracowuje wspólnie z Państwem rozwiązanie, które jest dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.