Fluoryzacja

Uszlachetnianie powierzchni

Wymagania dotyczące właściwości powierzchni przedmiotów używanych są ciągle większe. Optycznie przemawiające nadawanie formy za pomocą lakierowania wysuwa się zarówno na pierwszy plan, jak aspekty techniki ochrony środowiska. Polimery, które są idealne pod względem możliwości obróbki i w odniesieniu do możliwości kształtowania, często – z powodu ich złej przyczepności i właściwości zwilżania – osiągają granice swoich możliwości. Za pomocą fluoryzacji mogą te deficyty zostać jednakże wyrównane w sposób ekonomiczny i trwały. W trakcie tylko jednej operacji technologicznej, bez obciążenia mechanicznego, napięcie powierzchniowe zostaje znacznie zwiększone. Przy tym atomy wodoru łańcuchów molekuł zastąpione zostały atomami tlenu i otrzymuje się ulepszone właściwości.

W przeciwieństwie do innych metod obróbki powierzchniowej (jak wystawienie na działanie płomienia, korona lub plazma niskociśnieniowa), fluoryzacja prowadzi do trwale odpornych oraz (niezależnie od geometrii elementu konstrukcyjnego) równomiernych właściwości powierzchniowych.