System prasowania MAINPRESS

Brak stresu z prasowaniem

W przypadku systemu rur zespolonych MAINPRESS chodzi o nierozłączne, trwale szczelne i sprawdzone przez DVGW połączenie dla ogrzewnictwa i instalacji sanitarnych. Zamocowana tuleja prasowana zaopatrzona jest na końcu w małe otwory jako wzierniki, które służą do kontroli wizualnej prawidłowego oporu.

System prasowania MAINPRESS wyznacza nowe kryteria w zakresie obróbki i zastosowania w ogrzewnictwie oraz instalacjach sanitarnych. Nadaje się on idealnie do szybkiego i bezpiecznego montażu, ponieważ można go łatwo giąć i mimo to jest stabilny kształtowo.

 

System prasowania MAINPRESS z wielowarstwową rurą zespoloną Mainpipe PE-RT/Alu/PE-RT (DVGW DW-BU0016) jest kompatybilny z:

  • rurą zespoloną UPONOR-UNIPIPE MLC oraz złączkami prasowanymi MLC
  • rurą zespoloną WAVIN oraz złączkami prasowanymi K1
  • rurą zespoloną MULTITUBO oraz złączkami prasowanymi MT
  • rurą zespoloną KEKELIT-KELOX oraz złączkami prasowanymi KW/KM
  • rurą zespoloną Jupiter-Perfekt Aqua oraz złączkami prasowanymi MP/KF
  • ze standardowymi występującymi na rynku przyrządami do prasowania o konturze prasowania U (KSP5)