MAINCOR

WYRÓŻNIONA

Nasze wyróżnienia

Następujące wyróżnienia otrzymała firma MAINCOR w przeszłości.

Innowacyjny Top 100 (2006)

Compamedia odkrywa co roku 100 najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa klasy średniej w Niemczech i informuje o tym opinię publiczną.

Przedsiębiorca roku 2007

W pięciu kategoriach Przemysł, Handel, Usługi, IT und Start-up, jury przyznalo nagrodę „Przedsiębiorcy roku 2007“.

Axia-Award 2008

Deloitte przyznaje Axia-Award jako wyróżnienie za długotrwałe kierowanie przedsiębiorstwem klasy średniej.

Bawarska nagroda założycieli (2009)

Za wzorowe osiągnięcia w rozwoju innowacyjnych i solidnych  pomysłów biznesowych i w rozbudowie nowych przedsiębiorstw.

Bawarskie BEST 50 (2009)

Dla odpowiedzialnych i wybitnych przedsiębiorstw w zakresie Szanse, rozwój i zatrudnienie.

Przedsiębiorca roku 2009

Za wzorowe osiągnięcia w rozwoju innowacyjnych i solidnych  pomysłów biznesowych i w rozbudowie nowych przedsiębiorstw.

Medal państwowy za szczególne zasługi 2011

Wyróżnienie dla prezesa zarządu Dietera Pfister za jego przedsiębiorczą dalekowzroczność, pomysłowy system innowacyjny, obszerne zarządzanie informacjami i wiedzą oraz za jego wielkie społeczne poczucie odpowiedzialności.

Bawarskie BEST 50 (2019)

Dla odpowiedzialnych i wybitnych przedsiębiorstw w zakresie Szanse, rozwój i zatrudnienie.