MAINCOR

Misja & wizja

Cele & wartości

Silny zespół
Wartość naszych przedsiębiorstw wyznaczają nasi pracownicy, rozpoczynając od pracowników przyuczanych do zawodu aż do kierownictwa firmy. Stawiamy sobie jasny cel, aby z tym silnym zespołem przetrwać w konkurencji z wieloma innymi przedsiębiorstwami. Podstawę tego stanowi uczciwe obchodzenie się ze sobą wzajemnie w relacjach międzyludzkich oraz zapłata uzależniona od wyników pracy. Wspieramy środowisko, w którym praca sprawia przyjemność pracownikom i w którym mogą oni wymieniać się informacjami, aby jasno zrozumieć sens i cel pracy. Skuteczna współpraca możliwa jest tylko z zespołem, który jest wierny zasadzie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego“.
Serwis dla naszych klientów i partnerów
Chcemy spełniać życzenia naszych klientów zorientowane na rynek. Przy tym ważne jest odkrycie potencjału optymalizacyjnego u naszych klientów i zaoferowanie im możliwie całościowego rozwiązania. Nasz slogan „Service for you“ ma nie tylko obowiązywać jako motto, lecz także być wciąż aktualny.
Jakość jako podstawa
Jakość jest absolutną koniecznością. Naszym celem jest zawsze 100% jakości. Gdy zostanie stwierdzony błąd, trzeba natychmiast reagować, rozwiązać problem i wykluczyć go na przyszłość. Jakość nie jest „kontrolowana”, lecz produkowana. Dzięki współpracy poszczególnych działów, poziom błędów zostaje wyeliminowany.
Wydajność generuje sukces
W konkurencji międzynarodowej niezbędną koniecznością jest oferowanie naszym klientom produktu w bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności. Przy tym musimy zachować poziom wydajności, który umożliwia nam nadal utrzymywanie naszej pozycji w konkurencji międzynarodowej – w szczególności w konkurencji z krajami o niskich zarobkach i w 100% zadowala naszych klientów.
Gwarancja przyszłych zysków
Celem zapewnienia trwania przedsiębiorstw jest niezbędnie konieczne działanie ukierunkowane na zysk. Zyski powinny być inwestowane w przedsiębiorstwo, aby zagwarantować dającą się rozbudować podstawę na przyszłość.
Postępowe innowacje z know-how
W naszym przedsiębiorstwie chcemy zajmować się kształceniem i dokształcaniem i kształcić naszych własnych specjalistów. Dajemy szansę młodzieży do współtworzenia własnej przyszłości i oferujemy naszym pracownikom dodatkowo obszerne środki do dalszego kształcenia, aby móc sprostać wszystkim aktualnym i przyszłym wymaganiom rynku. Równocześnie stwarzamy w ten sposób podstawę dla dalszych innowacji.
Innowacje z know-how
W naszym przedsiębiorstwie chcemy zajmować się kształceniem i dokształcaniem i kształcić naszych własnych specjalistów. Dajemy szansę młodzieży do współtworzenia własnej przyszłości i oferujemy naszym pracownikom dodatkowo obszerne środki do dalszego kształcenia, aby móc sprostać wszystkim aktualnym i przyszłym wymaganiom rynku. Równocześnie stwarzamy w ten sposób podstawę dla dalszych innowacji.c
Przedsiębiorstwo rodzinne średniej wielkości z niewielkimi odległościami do wszystkich ważniejszych punktów
Rodzinna atmosfera przedsiębiorstwa polega na tym, że wszyscy pracownicy czują się w przedsiębiorstwie jako samodzielnie myślący i działający przedsiębiorcy. Stanowi to istotną część składową polityki przedsiębiorstwa. Szybkie decyzje i „otwarte uszy“ w stosunku do pracowników kształtują działanie kierownictwa firmy i wspierają skuteczne współżycie międzyludzkie wewnątrz przedsiębiorstwa.
Aktywność i skuteczność poza granicami
Rynkiem w zakresie sprzedaży dla nas są nie tylko Niemcy, lecz chcemy działać na rynku międzynarodowym. Z naszymi usługami i produktami chcemy być przede wszystkim konkurencyjni na terenie Unii Europejskiej i być aktywni z korzyścią dla naszych klientów. Drugim naszym priorytetem jest Bliski Wschód i Azja Środkowa. Daleki Wschód, Afryka Północna oraz Ameryka Północna, Środkowa i Południowa mają wśród priorytetów trzecie miejsce. Wyjątki zorientowane na szanse potwierdzają regułę.
Czyste środowisko
Nie chcemy spełniać tylko nałożonych urzędowo zobowiązań i wymogów, lecz również zoptymalizować wszystkie zakładowe procesy w celu ochrony zasobów naszego środowiska