MAINCOR

Missie en visie

Doelen en waarden

Een sterk team
De waarde van ons bedrijf wordt bepaald door onze medewerkers, van stagiairs tot aan de directie. We hebben het heldere doel om met dit slagvaardige team de concurrentie aan te gaan met vele andere bedrijven. De basis hiervoor is een eerlijke samenwerking en een beloningssysteem dat is gebaseerd op prestaties. Wij stimuleren een werkomgeving waarin medewerkers plezier in hun werk hebben en graag informatie uitwisselen om de relevantie en het doel van hun werkzaamheden beter te begrijpen. Succesvolle samenwerking is alleen mogelijk in een team dat werkt volgens het motto ‘Eén voor allen, en allen voor één’.

Service voor onze klanten en partners

Wij willen marktgerichte klantwensen vervullen. Het is daarbij belangrijk om verbetermogelijkheden bij onze klanten te herkennen en hen een zo compleet mogelijke oplossing aan te bieden. Ons motto ‘Service for you’ moet niet zomaar een uitspraak zijn, hij moet waargemaakt worden.

Kwaliteit is de basis
Kwaliteit is de allereerste vereiste. Wij streven naar 100% kwaliteit, altijd. Als er een fout wordt ontdekt, dan moet daar snel op gereageerd worden. Het probleem moet worden opgelost en mag ook in de toekomst niet meer optreden. Kwaliteit controleer je niet, die produceer je. Door afdelingsoverstijgende samenwerking wordt het aantal fouten geminimaliseerd.

Succes door kwaliteit
Op de internationale markt is het van groot belang om onze klanten producten aan te bieden met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij moeten we een kwaliteitsniveau vasthouden dat ons in staat stelt op de internationale markt (vooral in concurrentie met lagelonenlanden) onze positie te behouden en waarmee we onze klanten 100% tevredenheid bieden.

Winst verzekert de toekomst
Om een bedrijf stabiliteit te geven is winstgericht handelen heel belangrijk. De winst moet weer in het bedrijf worden geïnvesteerd om zo een stevige basis voor de toekomst te creëren.

Innovatie door kennis
Opleiding en bijscholing zijn belangrijk in ons bedrijf en we leiden onze eigen deskundigen op. We geven de jeugd een kans om samen met ons hun toekomst vorm te geven en bieden onze medewerkers daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor bijscholing, om zo tegemoet te komen aan alle huidige en toekomstige markteisen. Tegelijkertijd bouwen we zo de basis voor verdere innovaties.

Middelgroot familiebedrijf met korte lijnen
De charme van ons familiebedrijf is dat alle medewerkers zich zelfstandig opererende ondernemers voelen binnen de organisatie. Dit is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Het management neemt snelle beslissingen, is benaderbaar voor medewerkers en ondersteunt zo de succesvolle samenwerking binnen het bedrijf.

Internationaal actief en succesvol
Wij zien niet alleen Duitsland als onze markt, maar willen juist internationaal actief zijn. We willen met onze diensten en producten vooral concurreren en voordeel bieden aan klanten binnen de Europese Unie. De tweede prioriteit ligt in het Midden-Oosten. Azië, Noord-Afrika en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika hebben de derde prioriteit. Kansgerichte uitzonderingen bevestigen deze regels.

Een schoon milieu
We willen niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook onze bedrijfsprocessen en grondstofverbruik optimaliseren, om zo het milieu te ontzien.