MAINPEX систем

MAINPEX систем нь хоолой болон холбох хэрэгсэл хооронд ямар нэгэн нэмэлт зүйл шаардлагагүйгээр угсрагддаг ба энэ нь урт хугацааны туршид маш найдвартай ашиглагддаг систем юм.
Тухайн системийн шугам хоолой нь шинэ технологийн уян чанартай хийгдсэн тул түүгээр явах шингэний хурд болон даралтад маш бага нөлөөлдөг.

MAINPEX системийн үндэс нь MAINCOR компаний үйлдвэрлэсэн олон давхаргат нийлмэл хоолой юм.

Шахах систем нь бусад системээс ялгарах давуу тал нь угсрахад маш энгийн, хялбар, найдвартай технологи юм.


Videos