Mainrohr PE-RT 16 х 1,5

Бид төгс байдлыг бий болгоход их ач холбогдол өгдөг. Шинийг эрэлхийлэгч, бүтээлч байдал, ололт амжилтын төлөө байнгын эрмэлзэл нь «WIM-technology»-ийг хөгжүлсэн. «WIM-technology»-той хамт нимгэн хоолойг ашигласан нь хоолойгоор дамжих шингэний багтаамж ихсэн илүү үр дүнтэй шийдэл болсон юм.

Хоолойн Mainrohr хоолойн материал нь PERT, ханын зузаан нь 1.5 мм, хоолойн голч нь Ф16 хэдий ч Ф17 хоолойн шингэний багтаамжтай ижил хэмжээтэй байдаг.

Барилгын талбайд ашиглахад жингийн хувьд 20 гаруй% -иар бага байдаг ба байгаль орчинд ээлтэй, хүний эрүүл мэндэд аюулгүй систем юм.