Үдээст систем

Шалны халаалтын суулгах олон арга байдаг. Эдгээрийн нэг нь халаалтын хоолойг шалны халаалтын тусгаарлагч дэвсгэр дээр үдээст маишн ашиглан угсардаг энгийн нэг арга юм. Энэ арга нь тэгшилгээний шингэн ба бетоноор хучихад маш тохиромжтой.