Иновацын тор 100 (2006)

Compamedia нь жил болгон хамгийн иновацтай дунд үйлдвэрүүдийг сонгож олон нийтэд танилцуулдаг.

2007 оны шилдэг компани

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, IT, Startup гэсэн таван салбарт шүүгчэдийн шийдлээр „2007 оны шилдэг компани“ гэсэн шагналыг олгожээ.

Axia-Award 2008

Deloitte нь Axia-Award шагналыг дундаж үйлдвэрллийн тогтвортой компаний удирдлаг гэсэн чиглэлээр олгодог.

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч 2009″ шагнал

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч шагнал нь шинэ бизнес эрхэлэхдээ иновац болон тогтвортой бизнесийн санааг амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид олгогддог.

“Баварийн шилдэг 50 компани« шагнал

Шинэ боломж өсөлт ажлын байр гэсэн салбарт үлгэр жишээ болон өндөр амжилт гаргасан компанийг шагнадаг.

2009 оны шилдэг компани

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч шагнал нь шинэ бизнес эрхэлэхдээ иновац болон тогтвортой бизнесийн санааг амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид олгогддог.

ХБНГУ-ын улсад оруулсан хувь нэмрийг үнэлж төрийн хүндэт одонгоор шагнагдсан

Тус компаний удирдлагын зөвлөлийн тэргүүн ноён Дитэр Пфистэр ийг компани
үйл ажилгааны алсын бодлого, иновац, мэдээлэл шинжлэх ухааний мэнэжмэнт болон түүны маш өндөр нийгмийн хариуцлагыг үнэлж ХБНГУ-ын төрийн хүндэт одонгоор шагнав