Product Catalogue 2023

Technical Manual – Mainfloor

Data sheet – NEOflex PE-RT 15 x 1,5

Data sheet – Mainfloor Multilayer composite pipe

Data sheet – PE-RT pipe

Иновацын тор 100 (2006)

Compamedia нь жил болгон хамгийн иновацтай дунд үйлдвэрүүдийг сонгож олон нийтэд танилцуулдаг.

2007 оны шилдэг компани

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, IT, Startup гэсэн таван салбарт шүүгчэдийн шийдлээр „2007 оны шилдэг компани“ гэсэн шагналыг олгожээ.

Axia-Award 2008

Deloitte нь Axia-Award шагналыг дундаж үйлдвэрллийн тогтвортой компаний удирдлаг гэсэн чиглэлээр олгодог.

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч 2009″ шагнал

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч шагнал нь шинэ бизнес эрхэлэхдээ иновац болон тогтвортой бизнесийн санааг амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид олгогддог.

“Баварийн шилдэг 50 компани« шагнал

Шинэ боломж өсөлт ажлын байр гэсэн салбарт үлгэр жишээ болон өндөр амжилт гаргасан компанийг шагнадаг.