Axia-Award 2008

Deloitte нь Axia-Award шагналыг дундаж үйлдвэрллийн тогтвортой компаний удирдлаг гэсэн чиглэлээр олгодог.