2007 оны шилдэг компани

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, IT, Startup гэсэн таван салбарт шүүгчэдийн шийдлээр „2007 оны шилдэг компани“ гэсэн шагналыг олгожээ.