ХБНГУ-ын улсад оруулсан хувь нэмрийг үнэлж төрийн хүндэт одонгоор шагнагдсан

Тус компаний удирдлагын зөвлөлийн тэргүүн ноён Дитэр Пфистэр ийг компани
үйл ажилгааны алсын бодлого, иновац, мэдээлэл шинжлэх ухааний мэнэжмэнт болон түүны маш өндөр нийгмийн хариуцлагыг үнэлж ХБНГУ-ын төрийн хүндэт одонгоор шагнав