Иновацын тор 100 (2006)

Compamedia нь жил болгон хамгийн иновацтай дунд үйлдвэрүүдийг сонгож олон нийтэд танилцуулдаг.