“Баварийн шилдэг 50 компани« шагнал

Шинэ боломж өсөлт ажлын байр гэсэн салбарт үлгэр жишээ болон өндөр амжилт гаргасан компанийг шагнадаг.