Манай хамт олон

Компаний удирдлаг

Dieter Pfister_klein

Dieter Pfister
Ерөнхий захирал


telefon_icon +49 97 21 / 65977 -140
fax_icon +49 97 21 / 65977 -240
mail_icon

Michael Pfister

Michael Pfister
Барилгын шугам хоолойн
систем хариуцсан захирал

telefon_icon +49 97 21 / 65977 -303
fax_icon +49 97 21 / 65977 -403
mail_icon

Tobias Kuhn

Tobias Kuhn
Аж үйлдвэрлэлийн шугам хоолойн
систем хариуцсан захирал

telefon_icon +49 95 27 / 95 16 -141
fax_icon +49 95 27 / 95 16 -241
mail_icon

Барилгын шугам хоолойн систем – Борлуулалт

Michael Walter

Michael Walter
Экспортын худалдаа

telefon_icon +49 97 21 / 65977 -539
fax_icon +49 97 21 / 65977 -639
mail_icon 

Jose Pena

José Pena
Дотоод худалдаа /Герман

telefon_icon +49  172 / 829 1867
fax_icon +49 97 21 / 65977 -687
mail_icon

Administration

Thomas Bauer

Thomas Bauer
Logistics / Infrastructure

telefon_icon +49 97 21 / 659 77 -155
fax_icon +49 97 21 / 659 77 -255
mail_icon

Florian Englert

Florian Blank
Human Resources

telefon_icon +49 97 21 / 659 77 -198
fax_icon +49 97 21 / 659 77 -298
mail_icon

Florian Dittert

Florian Dittert
Marketing / Public Relations

telefon_icon +49 97 21 / 659 77 -317
fax_icon +49 97 21 / 659 77 -417
mail_icon