Service for You

Компаний бодлого

Эрхэм зорилго- ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАНЫ ТӨЛӨӨ

MAINCOR компаний гол бодлого нь хэрэглэгч, хэрэглэгчийн ашиг сонирхолд бүрэн нийцсэн үйлчилгээг үзүүлж, сэтгэл ханамжтай үлдээх зорилго юм. Компанийн зорилго нь  – шинэ технологийг бүтээлчээр элэрхийлж, түүнийг зах зээлд нийлүүлэн ашиглалт угсралтанд дэмжлэг үзүүлж, барилгын талбайд шууд нийлүүлэх.

Үзэл баримтлал

Хэрэглэгчийн үр ашиг нь бидний эн тэргүүний зорилт юм. Хэрэглэгчийн тависан шаарлага болон нөхцөл байдлаас шалтгаалан, бид үр дүнтэй шийдлийг хүргэж санаа, стратегийг боловсруулдаг. Бүх бүтээгдэхүүнүүд маань чанарын өндөр хяналтанд үйлдвэрлэгддэг.