Компаний бодлого

Эрхэм зорилго- ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАНЫ ТӨЛӨӨ MAINCOR компаний гол бодлого нь хэрэглэгч, хэрэглэгчийн ашиг сонирхолд бүрэн нийцсэн үйлчилгээг үзүүлж, сэтгэл ханамжтай үлдээх зорилго юм. Компанийн зорилго нь  – шинэ технологийг бүтээлчээр элэрхийлж, түүнийг зах зээлд нийлүүлэн ашиглалт угсралтанд дэмжлэг үзүүлж, барилгын талбайд шууд нийлүүлэх. Үзэл баримтлал Хэрэглэгчийн үр ашиг нь бидний эн тэргүүний зорилт юм. Хэрэглэгчийн…

дэлгэрэнгүй

MAINCOR компаний түүх

  2004 оны 4-р сар PP MAINCOR GmbH & Co.KG-ийг Гудрун ба Диетер Пфистер нар    анх  үүсгэн байгуулсан. 2004 оны 12-р сар Үйлдвэрийн цех, захиргааны барилгыг Кнецгау хотод худалдаж авав. 2005 оны 3-р сар Кнецгау хотод анхны үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн. 2006 оны 6-р сар ХБНГУ-ын “100 шинэлэг компани«-ний нэгээр шалгарсан. 2007 оны 2-р сар Швайнфурт хотод…

дэлгэрэнгүй

Шагнал

дэлгэрэнгүй

Компани эрхэм зүйл болон зорлиго

Хүчтээ хамт олон  Манай компаний эрхэм чанар ажилчидаас авхуулаад удирдлаг хүртлэх багийн бүх гишүүдээр тодорхойлогдод. Бидны урда тависан тодорхой зорлиго бол энэ хүчтээ багийнха зүтэглээр бусад үйлдвэрлэгчидтэй зах зээлд амжилттай өрсөлдөх. Үүний үндсэн суурь нь багийн гишүүдийн хоорондын шудраг хүнлэг харилцаа болон шудрага цалин хөлсний тогтолцоо юм. Бид нийт ажилчиддаа хөдөлмөрийн таатай орчин бүрдүүлж шаардлагтай…

дэлгэрэнгүй

Downloads

дэлгэрэнгүй