MAINCOR

Misija & vizija

Ciljevi & vrijednosti

Snažan tim
Vrijednost našeg poduzeća određuju naši djelatnici, počevši od naučnika pa sve do uprave tvrtke. Naš je jasan cilj da s ovim jakim timom opstanemo u tržišnom natjecanju s mnogim drugim poduzećima. Osnova za to je pošteno, ljudsko međusobno ophođenje  te plaćanje prema učinku. Potičemo okruženje u kojem naši djelatnici vole svoj posao te razmjenjuju informacije kako bi jasno shvatili smisao i svrhu svoga rada. Uspješna suradnja moguća je samo s timom koji djeluje prema načelu „jedan za sve, svi za jednoga“.

Servis za naše klijente i partnere
Želimo ispuniti želje naših klijenata koje su usmjerene na tržište. Pritom je važno da se kod naših klijenata prepozna potencijal za optimizaciju i da im se, po mogućnosti,ponudi cjelovito rješenje. Želimo da naš slogan  „Service for you“ ne bude samo moto, već da se doista i živi.

Kvaliteta je osnova
Kvaliteta je neizostavna obveza. Cilj uvijek mora biti težnja za 100%-tnom kvalitetom. Ako se ustanovi pogreška, potrebna je trenutna reakcija kako bi se problem riješio i isključio za budućnost. Kvaliteta se ne „ispituje“, ona se proizvodi, a kroz suradnju pojedinih odjela želi se minimizirati stopa pogrešaka.

Učinak stvara uspjeh
U međunarodnom  tržišnom natjecanju je obvezno da se klijentima nudi proizvod s jako dobrim odnosom cijene i kvalitete. Pritom moramo zadržati razinu usluge koja će nam omogućiti da i u budućnosti zadržimo našu poziciju u međunarodnom  tržišnom natjecanju, posebice u tržišnom natjecanju sa zemljama s niskim plaćama, te da i nadalje 100% uspijemo zadovoljiti naše klijente.

Dobit osigurava budućnost
Za osiguranje budućnosti tvrtke je neizostavno nužno da se radi s ciljem ostvarivanja profita. No, dobit treba reinvestirati u poduzeće kako bi se osigurala dobra osnova za budućnost koja se može dalje izgrađivati.

Napredne inovacije pomoću know-howa
U našem poduzeću provodimo školovanja za daljnje i stručno usavršavanje te sami educiramo našu kvalificiranu radnu snagu. Mladima dajemo priliku da sudjeluju u kreiranju vlastite budućnosti te našim djelatnicima uz to  nudimo i opsežne mjere daljnjeg usavršavanja kako bismo mogli zadovoljiti sve trenutne i buduće zahtjeve tržišta. A tako ujedno stvaramo osnovu za daljnje inovacije.

Srednje velika obiteljska poduzeća s kratkim putovima
Obiteljski šarm tvrtke sastoji se u tomu da se svi djelatnici u poduzeću osjećaju kao poduzetnici koji razmišljaju i djeluju samostalno. To je bitan sastavni dio politike poduzeća. Brze odluke i „otvoreno uho“ za djelatnike glavna su obilježja rada uprave i potiču uspješnu suradnju i suživot unutar tvrtke.

Aktivni i uspješni i preko granica
Kao tržište za nas u obzir ne dolazi samo Njemačka, već želimo poslovati na međunarodnoj razini. S našim uslugama i proizvodima želimo prije svega u Europskoj uniji biti konkurentni i aktivni, na dobrobit naših klijenata. Drugi prioritet treba biti na Bliskom i Srednjem istoku. Daleki istok, sjeverna Afrika, srednja i južna Amerika su treći prioritet. No, iznimke uvjetovane prilikama potvrđuju pravilo.

Čisti okoliš
Ne želimo samo ispunjavati uvjete službenih tijela, veći optimizirati sve poslovne procese i potrošnju kako bismo štedljivo koristili resurs koji nazivamo okolišem.