MAINPRESS – sustav prešanja

S Pressom bez stresa

MAINPRESS – sustavom kompozitnih cijevi postiže se neodvojiv, trajno nepropusni spoj za područje grijanja i sanitarija koji je ispitan po DVGW-u. Fiksirana čahura za prešanje na kraju ima male provrte u obliku revizijskog otvora koji služi za vizualnu kontrolu ispravnog položaja graničnika.

MAINPRESS sustav prešanja postavlja mjerila kod obrade i korištenja za područje grijanja i sanitarija. Sustav je idealan za brzu i sigurnu montažu jer se lako savija, a ipak je stabilnog oblika.

 

MAINPRESS sustav prešanja s Mainpipe višeslojnom kompozitnom cijevi PE-RT/Alu/PE-RT (DVGW DW-BU0016)  kompatibilan je s:

  • kompozitnom cijevi  UPONOR-UNIPIPE MLC te fitinzima za prešanje MLC
  • kompozitnom cijevi WAVIN te fitinzima za prešanje  K1
  • kompozitnom cijevi MULTITUBO  te fitinzima za prešanje MT
  • kompozitnom cijevi KEKELIT-KELOX te fitinzima za prešanje  KW/KM
  • kompozitnom cijevi Jupiter-Perfekt Aqua te fitinzima za prešanje MP/KF
  • uobičajenim alatima za prešanje s konturom u obliku slova U (KSP5)