Sustav vodilica

Kod  Mainpex – sustava vodilica FBH cijevi se fiksiraju pomoću samoljepive Mainpex vodilice za fiksiranje, koja je prikladna za dimenziju cijevi 16 x 2 i 17 x 2. Polaganje vodilica ima za prednost da se krugovi grijanja naknadno mogu mijenjati bez oštećenja podizolacije. Osigurava dobru zaštitu od prijenosa zvuka koračanja  jer ne dolazi do probijanja zvučne izolacije.


Kontakt-osobe

Tel.: + 49 (0) 9721 659 77 500
Fax: + 49 (0) 9721 659 77 600

info@maincor.de

shop.maincor.de