Fluoriranje

Oplemenjivanje površina

Zahtjevi prema svojstvima površina predmeta za opću uporabu postaju sve veći. Pritom je atraktivan izgled, koji se postiže lakiranjem, isto tako u prvom planu kao i ekološko-tehnički aspekti. Polimeri, koji su idealni s obzirom na mogućnost obrade i oblikovanja, ovdje često dolaze do svojih granica, zbog lošeg prianjanja i karakteristika glede  odbijanja tekućina. No, fluoriranjem se ti deficiti mogu kompenzirati ekonomično i trajno. U jednom koraku se, bez mehaničkog opterećenja, signifkatno povećava napetost površine. Pritom se atomi vodika iz lanca molekula zamjenjuju atomima kisika te se tako dobivaju poboljšana svojstva.

Za razliku od drugih postupaka prethodne obrade površine (kao što je obrada plamenom, corona ili niskotlačna plazma) fluoriranje dovodi do trajno postojanih te (neovisno o geometriji elementa) ravnomjernih svojstava površine.


Video filmovi

Daljnje informacije

Ovom uslugom MAINCOR poboljšava površinska svojstva najrazličitijih plastičnih proizvoda. Rezultat je povećano odbijanje tekućina.