Kodinkoneet

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Kodinkoneiden ja teollisten ratkaisujen yksikössämme on yli 20 vuoden tietotaito. MAINCOR toteuttaa lähes kaikki asiakkaan vaatimukset aina perinteisen aaltoputken valmistuksesta monimutkaisen putkiston tuotantoa myöten. Ideasta massatuotantoon asti, asiakas saa käyttöönsä niin teknisen tietämyksemme kuin asiantuntevan tukemme monimutkaisten projektien toteuttamisessa. Monimuotoisten projektien kehityksen ja yhteistyön ohessa, asiakkaamme hyötyvät teknisestä osaamisestamme ja neuvonnastamme.
Kodinkoneiden tuotealue kattaa kaikki putket ja letkut, joita käytetään esimerkiksi astianpesukoneissa ja pyykkikoneissa. Aaltoputket ja sileät putket toimivat aina perustana, joka on muokattavissa kulloiseenkin tarpeeseen. Saatavana on lukuisia eri pituuksia, kokoja ja liitäntävaihtoehtoja. Johdonmukainen tuotteen ja tuotannon tuntemus alkaa käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan materiaalin valinnalla. Koneellisessa tuotannossa huomioidaan tarkasti laatuvaatimukset.

Tuotanto

Tuotannon monimutkaisuudesta, laitteista, määrästä ja tuotantoerän koosta riippuen, valitsemme manuaalisen, puolimanuaalisen tai automaattisen toteutustavan.Vaadittujen parametrien joustava toteutus edellyttää manuaalisten toimien yhdistämistä, integrointia olemassaolevaan tuotantoon, täysautomaattisia konekeskuksia ja korkeateknologian käyttöä, kuten esimerkiksi 360° laserhitsauslaitteistoa. Niin prototyyppien valmistus, mallierät kuin pienten sarjojen valmistus ovat avainosaamisalueitamme. Saavutamme laadullisen, määrällisen ja taloudellisen tehokkuuden täysautomaattisin tuotantolaittein. Tuotantokeskuksissa voit nähdä kuinka konsultaatiossa hahmotellut tuotteet kehittyvät täysin virheettömiksi, asiakaskohtaisiksi lopputuotteiksi.