Automobilový průmysl

Plastové trubky pro automobilový průmysl

Snažíme se o nejvyšší kvalitu a spokojenost zákazníků.

Pomocí nejnovějších zkušebních přípravků, jako jsou měřicí přístroje 3D CNC, přístroje na ultrazvukové měření tloušťky stěn a průměru a také zařízení na kontrolu probíjení vysokého napětí, jsme schopni neustále kontrolovat princip nulové chyby a zajistit transparentní kontrolu kvality i vysokou jakost našich produktů.

Firma MAINCOR je váš partner

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro automobilový průmysl, které jsou speciálně určeny daným nárokům. Jsme spolehlivý výrobce s potřebnými znalostmi a partner vývoje od nápadu až po hotové moduly. Zejména jsou pro nás důležitá témata optimalizace nákladů a hmotnosti, ideálního využití montážního prostoru, chemické odolnosti, flexibility při montáži a také dodržení právních předpisů.

S hlubokými odbornými vědomostmi o extruzi a také o zpracování technologicky vyspělých plastů vyvíjíme a vyrábíme díly v úzké spolupráci se svými zákazníky.

Pomocí nejnovější technologie extruze vyrábíme hladké a vlnité trubky ve všech průměrech a délkách. Navíc dokážeme vyrobené produkty na přání zákazníka trvale zformovat podle zadaných souřadnic XYZ, aby optimálně seděly do montážního prostoru a mohly být namontovány s možnostmi úpravy.

Od ruční montáže malých sérií přes poloautomatizovaná zařízení až po plně automatizovanou manipulaci kompletujeme vlastní vyrobená a upravená potrubí do kompletních modulů s rychlokonektory, různými hadicemi odolnými vůči otěru a teplu, zpětnými ventily a také ostatní druhy montážních dílů. Finálně jsou všechny modely podle požadavků testovány na 100 % rozměrovou stálost a těsnost.