MAINCOR

Poslání a vize firmy

Cíle a hodnoty

Neporazitelný tým
Hodnotu našeho podniku určují naši zaměstnanci, počínaje učni až po vedení podniku. Jasným cílem je s tímto úderným týmem obstát v konkurenci ostatních firem. Základem je proto vzájemný lidský férový přístup a platy odstupňované podle výkonu. Podporujeme prostředí, v němž práce zaměstnance baví a kde si vyměňují informace, aby jim byl jasný smysl a účel práce. Úspěšná spolupráce je možná pouze s týmem, který se řídí heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Služby pro naše zákazníky a partnery
Chceme plnit přání našich zákazníků, která jsou zaměřena na trh. Je přitom důležité u našich zákazníků zjistit optimalizační potenciál a nabídnout jim pokud možno komplexní řešení. Náš slogan „Jsme tu pro vás!“ není jen prázdnými slovy, ale v praxi podle něj žijeme.

Základem je kvalita
Kvalita je naprostou nutností. Vždy se snažíme dosáhnout 100 % kvality. Pokud někde zjistíme chybu, je naší povinností okamžitě reagovat, problém vyřešit a vyloučit ho do budoucna. Kvalitu „netestujeme“, ale vyrábíme! Díky celopodnikové spolupráci by měla být minimalizována chybovost.

Výkonem k úspěchu
V mezinárodní konkurenci je naprostou nezbytností nabízet našim zákazníkům produkt s výborným poměrem cena–výkon. Přitom musíme zachovat úroveň výkonu, který nám dovolí udržet si pozici a 100 % uspokojit zákazníky a současně nám umožní obstát v mezinárodní konkurenci, zejména v konkurenci se zeměmi s nízkými platy.

Zisk pro jistou budoucnost
K zajištění firmy je nutné jednat tak, aby byl v popředí zájmu zisk. Abychom měli do budoucna na čem stavět, musíme investovat zisky do firmy.

Inovace zvyšující se s vědomostmi
V naší firmě provádíme zaučování, školení a vzděláváme si vlastní pracovní síly. Mladým lidem dáváme šanci pracovat na své budoucnosti a našim zaměstnancům nabízíme velké množství možností dalšího vzdělávání, abychom drželi tempo s aktuálními i budoucími nároky trhu. Zároveň tak vytváříme základ pro další inovace.

Rodinná firma střední velikosti, kde k sobě mají všichni blízko
Kouzlo rodinné firmy spočívá v tom, že se všichni zaměstnanci cítí jako samostatně myslící a jednající členové firmy. To je významnou součástí naší firemní politiky. Jednání vedení společnosti se vyznačuje rychlým rozhodováním a zaměstnanci mají vždy „otevřené dveře“. Vše podporuje úspěšnou spolupráci v rámci firmy.

Aktivity a úspěšné podnikání v zahraničí
Nechceme náš prodej omezit pouze na německý trh, ale naším cílem je působit po celém světě. Naše služby a produkty, které jsou konkurenceschopné a výhodné pro naše zákazníky, chceme aktivně prezentovat především na území Evropské unie. Druhou nejvyšší prioritu u nás má Blízký a Střední východ. Na třetím místě je Dálný východ, severní Afrika, Severní, Střední a Jižní Amerika. Výjimky, které se vyskytnou v rámci příležitosti, potvrzují pravidlo.

Čisté životní prostředí
Chceme splňovat nejen podmínky stanovené úřady, ale také optimalizovat všechny provozní postupy a spotřebu, abychom se zdroji životního prostředí zacházeli šetrně.